Goodwill


Ett företag eller en organisation har ett visst anseende inom sin bransch eller sitt verksamhetsområde. Anseendet är en del av de mjuka värden som är så viktiga för framgång vid genomförande av en affärsidé.