"Du som företagare har en idé, ett mål - en vision!
Vi har erfarenhet och kunskap om hur Du enklare når Ditt mål."

svenskatenglish
© 2009 Kjellen Vision AB Göteborg | Styrelsens säte: Västra Götalands län, Partille kommun | Organisationsnr 556090-2420
Design Ivelind Design | Utveckling Studio Alice
bild

Ombud för utländska företagare


En tysk underhållsfirma svarar för reparationer och service av tågutrustningar i Sverige och Danmark – vi sköter deras moms, skatter och avgifter liksom löneadministration.

En tysk plastfabrik levererar detaljer till bilindustrin i Sverige – vi sköter deras momsredovisning och Intrastatdeklarationer.

En italiensk specialistfirma gör underhållsarbeten på en stor industrianläggning i Mellansverige – vi sammanställer och redovisar deras moms.

En spansk renhållningsentreprenör bygger en sopförbränningsanläggning i Sverige – vi sköter deras momsredovisning baserat på deras bokföringsunderlag.

En engelsk läkarorganisation arrangerar en kongress för hjärtspecialister på Älvsjömässan – vi sköter deras moms och reklamskatter.


Läs mer om andra intressanta praktikfall:

Ombud för utländska företagare

Obestånd?

Controller uppgifter

Löpande bokföring

Nyetablering

Rådgivning

Alla fåmansföretagare med intresse av att tillgodoräkna sig löneunderlag för utdelnings- och reavinstberäkning från sitt aktiebolag, har numera ett sänkt maximibelopp avseende sitt eget löneuttag. För 2015 är det högsta nödvändiga löneuttaget för en delägare 557 760 kronor.

 

Är aktiebolag den bästa bolagsformen för Dig?

Vi kan berätta vad som är på gång!